ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
10
10
20
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
47
40
87
6
ม.1
9
6
15
1
ม.2
4
5
9
1
ม.3
5
11
16
1
รวมมัธยมต้น
18
22
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
72
147
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...