ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกวางงอย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
10
10
20
2
ป.1
3
2
5
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
34
28
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
38
82
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...