ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโกรกประดู่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
5
9
1
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
9
14
23
3
ป.1
4
3
7
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
12
5
17
1
รวมประถม
36
25
61
6
ม.1
12
4
16
1
ม.2
6
3
9
1
ม.3
7
8
15
1
รวมมัธยมต้น
25
15
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
54
124
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...