ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
5
8
13
3
ป.1
3
3
6
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
5
1
6
1
รวมประถม
29
27
56
6
ม.1
7
8
15
1
ม.2
7
3
10
1
ม.3
9
0
9
1
รวมมัธยมต้น
23
11
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
46
103
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...