ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
19
35
1
อบ.3
14
11
25
1
รวม อบ.
30
30
60
2
ป.1
16
13
29
1
ป.2
15
13
28
1
ป.3
18
24
42
1
ป.4
16
16
32
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
19
18
37
1
รวมประถม
94
94
188
6
ม.1
17
11
28
1
ม.2
19
10
29
1
ม.3
14
9
23
1
รวมมัธยมต้น
50
30
80
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
174
154
328
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...