ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
11
17
1
อบ.2
15
11
26
1
อบ.3
7
12
19
1
รวม อบ.
28
34
62
3
ป.1
17
10
27
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
11
17
28
1
ป.4
11
16
27
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
72
64
136
6
ม.1
16
14
30
1
ม.2
18
12
30
1
ม.3
14
11
25
1
รวมมัธยมต้น
48
37
85
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
148
135
283
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...