ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
2
10
1
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
17
14
31
3
ป.1
6
6
12
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
3
9
12
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
36
44
80
6
ม.1
9
6
15
1
ม.2
10
7
17
1
ม.3
12
7
19
1
รวมมัธยมต้น
31
20
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
78
162
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...