ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
8
13
1
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
1
4
5
1
รวม อบ.
14
19
33
3
ป.1
8
7
15
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
5
13
18
1
ป.4
4
10
14
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
9
2
11
1
รวมประถม
44
47
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
66
124
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...