ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
9
19
1
อบ.2
12
13
25
1
อบ.3
10
14
24
1
รวม อบ.
32
36
68
3
ป.1
11
15
26
1
ป.2
15
12
27
1
ป.3
15
14
29
1
ป.4
15
9
24
1
ป.5
15
23
38
1
ป.6
8
12
20
1
รวมประถม
79
85
164
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
121
232
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...