ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยศาลา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
10
14
24
1
รวม อบ.
19
21
40
2
ป.1
12
5
17
1
ป.2
13
9
22
1
ป.3
17
9
26
1
ป.4
12
10
22
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
15
8
23
1
รวมประถม
79
48
127
6
ม.1
20
7
27
1
ม.2
12
12
24
1
ม.3
12
7
19
1
รวมมัธยมต้น
44
26
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
142
95
237
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...