ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
0
9
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
17
3
20
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
9
2
11
1
ป.3
13
3
16
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
2
8
10
1
ป.6
11
7
18
1
รวมประถม
46
32
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
35
98
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...