ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
17
12
29
2
ป.1
2
9
11
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
8
12
20
1
ป.5
4
10
14
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
41
56
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
68
126
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...