ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
3
12
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
18
13
31
3
ป.1
1
7
8
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
24
27
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
40
82
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...