ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
15
16
31
3
ป.1
8
7
15
1
ป.2
4
9
13
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
41
46
87
6
ม.1
8
11
19
1
ม.2
15
7
22
1
ม.3
16
9
25
1
รวมมัธยมต้น
39
27
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
89
184
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...