ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
8
16
1
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
25
25
50
3
ป.1
4
2
6
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
7
11
18
1
ป.5
5
11
16
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
42
46
88
6
ม.1
12
13
25
1
ม.2
4
5
9
1
ม.3
9
12
21
1
รวมมัธยมต้น
25
30
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
101
193
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...