ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
4
7
1
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
9
12
21
3
ป.1
2
1
3
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
3
7
10
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
2
10
12
1
รวมประถม
26
29
55
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
41
76
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...