ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
18
30
1
อบ.3
13
12
25
1
รวม อบ.
25
30
55
2
ป.1
10
12
22
1
ป.2
12
15
27
1
ป.3
16
10
26
1
ป.4
13
8
21
1
ป.5
15
19
34
1
ป.6
13
7
20
1
รวมประถม
79
71
150
6
ม.1
9
10
19
1
ม.2
7
6
13
1
ม.3
14
10
24
1
รวมมัธยมต้น
30
26
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
134
127
261
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...