ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทะเมนชัย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
8
6
14
2
ป.1
7
2
9
1
ป.2
2
1
3
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
1
4
5
1
ป.5
6
0
6
1
ป.6
1
3
4
1
รวมประถม
21
12
33
6
ม.1
11
5
16
1
ม.2
10
8
18
1
ม.3
16
4
20
1
รวมมัธยมต้น
37
17
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
35
101
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...