ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
9
11
1
อบ.3
12
6
18
1
รวม อบ.
14
15
29
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
4
10
14
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
7
12
19
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
10
13
23
1
รวมประถม
44
55
99
6
ม.1
8
10
18
1
ม.2
4
5
9
1
ม.3
10
10
20
1
รวมมัธยมต้น
22
25
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
95
175
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...