ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตูบช้าง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
21
16
37
2
ป.1
11
5
16
1
ป.2
11
12
23
1
ป.3
18
16
34
1
ป.4
14
6
20
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
70
53
123
6
ม.1
12
9
21
1
ม.2
16
6
22
1
ม.3
10
13
23
1
รวมมัธยมต้น
38
28
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
129
97
226
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...