ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
10
7
17
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
11
3
14
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
3
7
10
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
41
31
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
38
89
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...