ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลุงม่วง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
1
7
1
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
6
10
16
1
รวม อบ.
16
19
35
3
ป.1
6
8
14
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
12
5
17
1
รวมประถม
39
38
77
6
ม.1
8
4
12
1
ม.2
9
7
16
1
ม.3
5
5
10
1
รวมมัธยมต้น
22
16
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
73
150
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...