ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
5
10
15
1
รวม อบ.
8
17
25
2
ป.1
12
6
18
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
13
5
18
1
ป.5
5
11
16
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
48
42
90
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
59
115
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...