ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
13
23
1
อบ.3
11
15
26
2
รวม อบ.
21
28
49
3
ป.1
9
15
24
2
ป.2
19
17
36
2
ป.3
21
13
34
2
ป.4
16
12
28
2
ป.5
15
26
41
2
ป.6
18
17
35
2
รวมประถม
98
100
198
12
ม.1
25
21
46
2
ม.2
36
28
64
2
ม.3
29
27
56
2
รวมมัธยมต้น
90
76
166
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
209
204
413
21
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...