ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาศรีนวล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
4
6
1
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
11
2
13
1
รวม อบ.
17
11
28
3
ป.1
7
6
13
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
14
10
24
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
7
13
20
1
ป.6
16
7
23
1
รวมประถม
62
48
110
6
ม.1
9
3
12
1
ม.2
8
4
12
1
ม.3
11
6
17
1
รวมมัธยมต้น
28
13
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
72
179
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...