ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
14
12
26
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
8
13
21
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
44
50
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
62
120
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...