ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดขี้ตุ่น ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
11
15
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
13
20
33
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
2
6
8
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
3
7
10
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
35
39
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
59
107
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...