ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
4
12
16
1
ป.6
5
13
18
1
รวมประถม
29
44
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
55
95
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...