ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
3
8
11
1
รวม อบ.
13
13
26
3
ป.1
3
6
9
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
6
1
7
1
รวมประถม
26
19
45
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
32
71
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...