ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
15
23
1
อบ.2
19
23
42
2
อบ.3
11
19
30
2
รวม อบ.
38
57
95
5
ป.1
14
14
28
2
ป.2
21
16
37
2
ป.3
13
17
30
2
ป.4
18
17
35
2
ป.5
10
19
29
2
ป.6
18
18
36
2
รวมประถม
94
101
195
12
ม.1
30
35
65
2
ม.2
33
35
68
2
ม.3
40
32
72
2
รวมมัธยมต้น
103
102
205
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
235
260
495
23
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...