ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
33
34
67
3
อบ.3
45
36
81
3
รวม อบ.
78
70
148
6
ป.1
61
60
121
4
ป.2
78
78
156
4
ป.3
71
62
133
4
ป.4
64
77
141
5
ป.5
81
88
169
5
ป.6
79
90
169
5
รวมประถม
434
455
889
27
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
512
525
1,037
33
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...