ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
18
8
26
1
รวม อบ.
26
17
43
2
ป.1
15
10
25
1
ป.2
13
6
19
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
10
14
24
1
ป.5
8
12
20
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
65
59
124
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
76
167
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...