ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
21
42
2
อบ.3
17
19
36
2
รวม อบ.
38
40
78
4
ป.1
19
26
45
2
ป.2
18
27
45
2
ป.3
23
18
41
2
ป.4
32
9
41
1
ป.5
23
8
31
1
ป.6
13
12
25
1
รวมประถม
128
100
228
9
ม.1
18
8
26
1
ม.2
16
19
35
1
ม.3
11
8
19
1
รวมมัธยมต้น
45
35
80
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
211
175
386
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...