ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
11
17
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
16
21
37
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
13
11
24
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
56
48
104
6
ม.1
9
6
15
1
ม.2
7
7
14
1
ม.3
6
11
17
1
รวมมัธยมต้น
22
24
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
93
187
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...