ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
10
11
21
1
รวม อบ.
19
21
40
2
ป.1
11
12
23
1
ป.2
13
9
22
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
59
49
108
6
ม.1
7
7
14
1
ม.2
5
7
12
1
ม.3
6
6
12
1
รวมมัธยมต้น
18
20
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
90
186
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...