ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
15
36
1
อบ.3
18
15
33
1
รวม อบ.
39
30
69
2
ป.1
23
13
36
2
ป.2
34
20
54
2
ป.3
22
14
36
1
ป.4
24
18
42
1
ป.5
15
21
36
1
ป.6
20
14
34
1
รวมประถม
138
100
238
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
177
130
307
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...