ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุกระสัง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
10
11
21
1
รวม อบ.
18
19
37
2
ป.1
14
4
18
1
ป.2
15
17
32
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
15
16
31
1
ป.5
10
18
28
1
ป.6
8
13
21
1
รวมประถม
74
76
150
6
ม.1
13
9
22
1
ม.2
13
10
23
1
ม.3
18
13
31
1
รวมมัธยมต้น
44
32
76
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
136
127
263
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...