ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุกระสัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
13
24
1
อบ.3
13
4
17
1
รวม อบ.
24
17
41
2
ป.1
16
19
35
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
12
17
29
1
ป.4
10
18
28
1
ป.5
10
13
23
1
ป.6
15
11
26
1
รวมประถม
73
87
160
6
ม.1
14
11
25
1
ม.2
18
15
33
1
ม.3
10
10
20
1
รวมมัธยมต้น
42
36
78
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
139
140
279
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...