ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระขุด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
20
17
37
2
ป.1
8
13
21
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
3
9
12
1
ป.4
14
10
24
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
50
57
107
6
ม.1
13
6
19
1
ม.2
10
4
14
1
ม.3
16
5
21
1
รวมมัธยมต้น
39
15
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
89
198
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...