ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไตรคาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
0
6
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
13
5
18
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
6
2
8
1
ป.4
12
5
17
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
4
10
14
1
รวมประถม
37
29
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
34
84
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...