ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระสะแก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
5
9
14
1
รวม อบ.
11
18
29
2
ป.1
12
7
19
1
ป.2
14
9
23
1
ป.3
19
5
24
1
ป.4
18
12
30
1
ป.5
13
11
24
1
ป.6
7
13
20
1
รวมประถม
83
57
140
6
ม.1
16
13
29
1
ม.2
10
10
20
1
ม.3
9
9
18
1
รวมมัธยมต้น
35
32
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
129
107
236
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...