ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
10
14
24
2
ป.1
9
7
16
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
46
38
84
6
ม.1
9
5
14
1
ม.2
7
9
16
1
ม.3
6
6
12
1
รวมมัธยมต้น
22
20
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
72
150
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...