ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขามน้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
8
20
1
อบ.2
16
10
26
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
33
25
58
3
ป.1
5
10
15
1
ป.2
13
11
24
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
6
10
16
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
10
11
21
1
รวมประถม
56
67
123
6
ม.1
12
4
16
1
ม.2
12
12
24
1
ม.3
14
10
24
1
รวมมัธยมต้น
38
26
64
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
118
245
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...