ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตาดำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
7
16
1
อบ.2
12
11
23
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
32
29
61
3
ป.1
10
5
15
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
7
15
22
1
ป.4
7
15
22
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
18
13
31
1
รวมประถม
61
67
128
6
ม.1
9
11
20
1
ม.2
13
21
34
1
ม.3
16
13
29
1
รวมมัธยมต้น
38
45
83
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
141
272
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...