ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระขาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
15
32
1
อบ.3
14
15
29
1
รวม อบ.
31
30
61
2
ป.1
10
18
28
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
13
13
26
1
ป.4
17
10
27
1
ป.5
23
8
31
1
ป.6
18
10
28
1
รวมประถม
90
67
157
6
ม.1
9
12
21
1
ม.2
15
8
23
1
ม.3
22
10
32
1
รวมมัธยมต้น
46
30
76
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
167
127
294
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...