ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
9
8
17
2
ป.1
9
12
21
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
15
14
29
1
รวมประถม
65
65
130
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
73
147
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...