ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
7
2
9
1
รวม อบ.
16
10
26
2
ป.1
11
11
22
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
14
7
21
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
55
44
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
54
125
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...