ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
9
8
17
3
ป.1
6
9
15
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
4
11
15
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
37
38
75
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
46
92
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...