ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกระชาย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
5
8
1
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
13
13
26
3
ป.1
6
3
9
1
ป.2
8
3
11
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
40
29
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
42
95
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...