ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
12
13
25
2
ป.1
4
8
12
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
4
8
12
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
47
50
97
6
ม.1
4
6
10
1
ม.2
5
7
12
1
ม.3
9
8
17
1
รวมมัธยมต้น
18
21
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
84
161
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...