ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกลอย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
15
14
29
2
ป.1
12
5
17
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
49
35
84
6
ม.1
10
8
18
1
ม.2
6
11
17
1
ม.3
9
3
12
1
รวมมัธยมต้น
25
22
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
71
160
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...